OSI Squash Challenge 2017

OSI Squash Challenge 2017

Arrangør: Events
Påmeldingsfrist: 30.10.2017 00:00:00

Tid


Sted


Pris

Påmelding fra kr 87,-

Beskrivelse

Dato: Lørdag 4. november

Tid: 09.30-16.00

Sted: Myrens Sportssenter

Påmeldingsavgift: kr 100

Påmeldingsfrist: Søndag 29. oktober

Turneringsoppsett: Monrad

Deltakere bes følge med på vårt Facebook arrangement. Her vil det legges ut beskjeder, kampoppsett etc.

På turneringsdagen:

 • 09.30-09.45: Registrering ved squashbanene i 2. etg. Ta med:
  • Studentbevis
  • Billett (denne mottar du på e-post, utskrift er ikke nødvendig)
 • 09.45: Infomøte om turneringen
 • 10.00: Kampstart

Viktig:

 • Kun for studenter! Ta med studentbevis (semesterkort eller student ID app)
 • Deltakere må kjenne til spillereglene
 • Deltakere anbefales å bruke squashbriller for egen sikkerhet
 • Påmeldingsavgiften dekker ikke forsikring, deltakelse på eget ansvar

Generell info:

 • Det spilles både mixed- og dameklasse
 • Damer kan delta i begge klassene dersom de ønsker
 • Det blir premier til 1.-3. plass i begge klasser
 • Det serveres lett snacks under turneringen


ENGLISH:

Date: Saturday 4th of November

Time: 09.30 to 16.00

Location: Myrens Sportssenter

Entry fee: 100 NOK

Entry deadline: Sunday 29th of October

Tournament format: Monrad

Participants are asked to attend our Facebook event. The event will be used to post messages, draw etc.

On the day of the tournament:

 • 09.30-09.45: Registration at the squash courts on the 1st floor. Bring your:
  • Student ID
  • Ticket (you’ll receive this by e-mail, no need to print it)
 • 09.45: Info meeting about the tournament
 • 10.00: Matches will start

Important:

 • Only for students! Bring your student ID (semester card or student ID app)
 • Participants must be familiar with the rules of squash
 • Participants are encouraged to use squash goggles to avoid injury
 • The entry fee does not include insurance, participate at your own risk

General info:

 • There will be both mixed- and women’s classes
 • Women may participate in both classes if they wish to do so
 • There will be prizes to 1st to 3rd place in both classes
 • There will be some snacks during the tournament
Levert av IdrettenOnline